Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Алжир
0 народни представители към дата
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК