Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Албания
14 народни представители към дата
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ