Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Виетнам
17 народни представители към дата
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА