Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Грузия
19 народни представители към дата
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ