Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Ирак
6 народни представители към дата
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ