Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Йордания
13 народни представители към дата
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ