Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Кипър
8 народни представители към дата
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ