Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Ливан
8 народни представители към дата
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ