Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Малта
8 народни представители към дата
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ