Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Мароко
16 народни представители към дата
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ