Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Молдова
16 народни представители към дата
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ