Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Монголия
13 народни представители към дата
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ