Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Гватемала
0 народни представители към дата
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
АРИФ САМИ АГУШ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА