Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Норвегия
12 народни представители към дата
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ