Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Португалия
14 народни представители към дата
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ