Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Република Корея
22 народни представители към дата
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ