Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Република Южна Африка
13 народни представители към дата
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ