Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Франция
37 народни представители към дата
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА
РОСЕН ЖИВКОВ ИВАНОВ
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ПОПОВ
СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ