Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Швейцария
20 народни представители към дата
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
СПАС ГЕОРГИЕВ ГЪРНЕВСКИ
АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ