Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Уругвай
8 народни представители към дата
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ