Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Йордания
0 народни представители към дата
ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
АРИФ САМИ АГУШ
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ