Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - КНДР
0 народни представители към дата
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ