Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Латвия
0 народни представители към дата
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ СПИРИДОНОВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КАТЯ АНГЕЛОВА ЧАЛЪКОВА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ