Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Словения
0 народни представители към дата
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА
АРИФ САМИ АГУШ
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ