Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Сирия
1 народни представители към дата
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН