Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Филипини
0 народни представители към дата
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ
АРИФ САМИ АГУШ
БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
СВЕТОСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
ЯНКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ