Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Малта
0 народни представители към дата
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КАТЯ КОСТОВА КОЛЕВА
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА
НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ
ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ
ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ