Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
В предложената многогодишна финансова рамка е постигнат добър баланс между традиционните - обща селскостопанска и кохезионна политики, и новите приоритети, свързани със сигурност и миграция, смята вицепремиерът Томислав Дончев. - 09/05/2018