Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Меморандум за сътрудничество между групите за приятелство в парламентите на България и Армения беше подписан в Народното събрание - 20/06/2018