Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Консултативният съвет по законодателство към председателя на 40-то Народно събрание проведе заключително заседание.Бе представен отчет за дейността на Съвета за периода ноември 2006 – юли 2007 г. - 25/07/2007