Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Народното събрание ратифицира Договора от Лисабон - 21/03/2008