Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
В присъствието на председателите на парламентите на Албания и Хърватия Народното събрание ратифицира протоколите за присъединяването на двете страни към Североатлантическия договор - 23/10/2008