Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет - 20/08/2009