Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Междинен доклад за усвояването на средствата от ЕС в България за 2010 г. беше обсъден на заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 01/09/2010