Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
„Политики за развитие на изостаналите региони“ беше темата на публично изслушване в Народното събрание, в което участва председателят на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос - 14/05/2014