Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Единодушно, със 184 гласа "за", парламентът реши да създаде Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при изразходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз - 29/06/2017