Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
За първи път български държавник направи обръщение към депутатите в Народната скупщина на Република Сърбия - 30/10/2017