Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно извършени кадрови промени в рамките на управлението на служебното правителство
Дата 20/04/2017
Входящ номер 754-07-2
Адресат Огнян Герджиков, служебен министър-председател
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 21/04/2017
Текст на изслушването