Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно напредъка по приоритетните пътни проекти
Дата 02/05/2018
Входящ номер 854-07-37
Адресат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 03/05/2018
Текст на изслушването