Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно състоянието на бизнес климата в България
Дата 09/05/2018
Входящ номер 854-07-40
Адресат Емил Караниколов, министър на икономиката
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 10/05/2018
Текст на изслушването