Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно хода на подготовката на законодателни промени от Министерството на труда и социалната политика за гарантиране на правата на хората с увреждания
Дата 24/07/2018
Входящ номер
Адресат Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 25/07/2018
Текст на изслушването