Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно състоянието на пенитенциарната система - политики за подобряване на материалната база в местата за лишаване от свобода, модернизация на инфраструктурата, създаване на по-добри условия на труд
Дата 08/03/2019
Входящ номер 954-07-23
Адресат Цецка Цачева, Министър на правосъдието
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 14/03/2019
Текст на изслушването