Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно следното: със Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, който въвеждат изискванията на Директива 2014/61 е предвидено създаване на Единна информационна точка, как ще функционира тази платформа и как ще отговори на целите на закона - намаляване на разходите и административната тежест при разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи; осигуряване на достъп до информация; решаване на спорове
Дата 15/03/2019
Входящ номер 954-07-25
Адресат Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 20/03/2019
Текст на изслушването