Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно напредъка по изграждането на автомагистрали и скоростни пътища в България
Дата 19/03/2019
Входящ номер 954-07-28
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 21/03/2019
Текст на изслушването