Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно държавната подкрепа в сферата на изкуствата
Дата 22/03/2019
Входящ номер 954-07-30
Адресат Боил Банов, Министър на културата
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 29/03/2019
Текст на изслушването