Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно развитието на концепцията за изграждане на газоразпределителния център "Балкан"
Дата 29/03/2019
Входящ номер 954-07-32
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 03/04/2019
Текст на изслушването