Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно текущо състояние, проблеми и перспективи на трансплантационната дейност в България
Дата 04/06/2019
Входящ номер 954-07-45
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 06/06/2019
Текст на изслушването