Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно спиране на спешния прием в „Специализирана болница за активно лечение по детски болести - проф. д-р Иван Митев“ ЕАД - София
Дата 28/11/2019
Входящ номер 954-07-73
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването