Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно спирането на спешния прием в Детската болница
Дата 13/12/2019
Входящ номер 954-07-76
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 19/12/2019
Текст на изслушването