Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно резултата от направеното изследване за коронавирус 2019 – nCoV в случая с украински гражданин и мерките, които са предприети в конкретния случай, както и как България се готви за такава епидемия
Дата 17/02/2020
Входящ номер 054-07-6
Адресат Младен Маринов , Министър на вътрешните работи
Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 19/02/2020
Текст на изслушването